Genç girişimci Bağ-Kur desteği başvuru süreci

Genç girişimcilerin 1 yıl süreyle kısıtlı olmak üzere Bağ-Kur primleri Hazinece karşılanacaktır.

Devamı » 26 Mart 2021

01.01.2021 itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olacak mükellefler

01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayımlandı.

Devamı » 20 Kasım 2020

TÜRMOB mücbir sebep talep etti

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 30 Ekim`deki deprem felaketi nedeniyle İzmir`de vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerine yönelik `mücbir sebep` ilan edilmesini talep etti.

Devamı » 18 Şubat 2021

Kıdem tazminatı kalkıyor mu?

Türkiye`de son dönemde en çok konuşulan konuların başında kıdem tazminatı düzenlemesi geliyor.

Devamı » 08 Kasım 2020

E-arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura İptal Edilemez

Gib portalı üzerinden düzenlenen e-arşiv fatura iptal edilememektedir. Düzeltme işlemi alıcıya iade faturası/gider pusulası düzenlenerek gerçekleştirilecektir.

Devamı » 15 Şubat 2021

Nakdi ücret desteğine ilişkin esaslar belirlendi

Bu Usul ve Esasların amacı, İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24´üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Devamı » 01 Mayıs 2020

Kısa çalışma ödeneği hakkında genel bilgiler

Faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Devamı » 16 Nisan 2020

Dernek Beyannamesi ve diğer bildirimlerin süresi uzatıldı

Nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme süreleri İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli Yazısı ile 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Devamı » 09 Nisan 2020

GKKP Beyannamesinin beyan dönemleri değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.

Devamı » 26 Mart 2020

MUHSGK´ya ilişkin pratik notlar

İSSMMMO tarafından Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin pratik notlar adlı doküman yayımlandı.

Devamı » 07 Şubat 2020

GSS ve Bağ-Kur prim borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borçları olanlar 2020 yılı sonuna kadar hastanelerden sağlık hizmeti almaya devam edecek.

Devamı » 16 Nisan 2020

GİB üzerinden ücretsiz e-arşiv fatura düzenlenmesi

Mükelleflerin 509 sayılı VUK Genel Tebliği kapsamında düzenleyeceği faturalar için e-arşiv uygulaması GİB tarafından kullanıma açıldı.

Devamı » 19 Mart 2021