Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

1- "İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak."

2- "Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak."

3-  3568 sayılı yasada belirtilen "Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik" hizmetlerini yapmak,

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Kurumsal Danışmanlık Faaliyetleri

 - Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünmeleri,
 - Yeniden Yapılandırılma (vergi revizyonu),
 - Şirketler Hukuku ve Muhasebesi Danışmanlığı,
 - Yabancı-Yerli Şirket Kuruluşlar Danışmanlığı,
 - Mali kontrol ve raporlama, 

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Online danışmanlık hizmeti almak veya hizmet paketlerimizi incelemek için buraya tıklayınız.

Daha Fazla Bilgi Al
rajib raj

Bizimle iletişime geçmek ya da konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM