Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

1- "İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak."

2- "Faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmî mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak."

3-  3568 sayılı yasada belirtilen "Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik" hizmetlerini yapmak,

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak,

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak,

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Kurumsal Danışmanlık Faaliyetleri

 - Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünmeleri,
 - Yeniden Yapılandırma (vergi revizyonu),
 - Şirketler Hukuku ve Muhasebesi Danışmanlığı,
 - Yabancı-Yerli Şirket Kuruluşlar Danışmanlığı,
 - Mali kontrol ve raporlama,
 - Aile işletmelerinin şirketleşme süreçleri ve vergisel avantajlar, 

konularında Ferdi Asım Hellaç Mali Müşavirlik Ofisi olarak profesyonel kadromuzla mükelleflere ve konuya ilgi duyan girişimcilere profesyonel destek sağlamaktayız.

Talebinizi aşağıda yer alan "Hizmet Talep Formu" aracılığıyla iletebilirsiniz, talebiniz değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

Hizmet Talep Formu