Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Şirket Kuruluş İşlemleri

Şirket Kuruluş İşlemleri

1- Şahıs Şirketi Kuruluşu:

Şahıs şirketi en çok kullanılan şirket türüdür. Karmaşık olmayan şahsi yönetim şekli, şirket sahibinin her türlü kararı kendi alabilmesi gibi birçok kolaylık sağlar. Şahıs işletmelerinin kuruluşu ve kapanışının, kısa sürede yapılabilmesi büyük bir avantajdır. Şahıs şirketi yukarıda saydığımız özellikleri açısından avantajlı olmasının yanında işletme ölçeği büyüdükçe bu avantajları kaybedebilir. Özellikle kazancın artmasıyla gelir vergisine tabi olması sebebiyle, kar kolaylıkla işletme sermayesine eklenemez ve yüksek vergi yüküyle karşılaşılmasına sebebiyet verebilir. Sonuç olarak şahıs işletmesi karmaşık olmayan, küçük boyutlardaki işletmeler için en uygun şirket türüdür.

2- Adi Ortaklık Kuruluşu:

En az iki gerçek kişinin ortaklaşa şahıs işletmesi kurmasıdır. Adi şirket sahibinden ayrı ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir. Borçlar Kanuna tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Ortaklar ayrı ayrı gelir vergisi mükellefidir.  

3- Limited Şirket Kuruluşu:

Limited şirket bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.  En az sermaye tutarı 10.000 TL'dir. Kuruluş sırasında taahhüt edilen sermayenin ¼`ünün banka hesabına bloke zorunluluğu kaldırılmıştır. Yönetim şekli fazla karmaşık olmamakla birlikte şahıs şirketi kadar basit değildir. Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır. Orta ölçekli işletmeler için tavsiye edilen şirket türüdür.

 4- Anonim Şirket Kuruluşu:

Anonim şirket bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Kuruluş işleri, yasal prosedürler bakımından zorlu ve karışık süreçleri olan bir şirket türüdür. Yasal ve mali risklerin yüksek olduğu bu şirket türünde, doğru adresten destek almak çok önemlidir. Orta ve büyük ölçekli işletmeler için tavsiye edilen şirket türüdür. Anonim şirket sermaye tutarı en az yani anonim şirket asgari sermaye 50.000 TL olmalıdır. Sermaye tutarının 1/4’ü bankada bloke edilmelidir. Bloke edilen tutar şirket açılış işlemleri tamamlanınca çekilebilir.

5- Kooperatif Kuruluşu:

Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların Ticaret Sicili Müdürlüğünce onaylanması gerekir. Kooperatifler Kanunu’nda kimlerin kurucu olacağı ve kimlere kurucu deneceği açıklanmamıştır.  Ancak, “Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur” denilmektedir.

Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Online danışmanlık hizmeti almak veya hizmet paketlerimizi incelemek için buraya tıklayınız.

Daha Fazla Bilgi Al
rajib raj

Bizimle iletişime geçmek ya da konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM