Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

- Sosyal güvenlik mevzuatı hakkında yönetici ve ilgili personele eğitim verilmesi,
- Sosyal güvenlikle ilgili firma toplantılarına iştirak edilmesi,
- Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolü,
- İşkolu kodu tespitinde teknik danışmanlık,
- SGK asgari işçilik maliyetlerinin belirlenmesi, 
- SGK asgari işçilik itiraz ve değerlendirme raporlarının oluşturulması, 
- SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek katkıda bulunulması,
- SGK ile ilgili internet üzerinden yapılacak işlemlerde teknik destek,
- ÇSGB teftişlerine işyerinin hazırlanması, teftişe nezaret edilmesi ve teftiş sonrası teknik destek hizmeti verilmektedir.

SGK Denetim ve Raporlama Hizmetleri

- İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yerinde incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulması,
- Özlük dosyalarının incelenmesi,
- Bordrolama sisteminin kontrolü ve eksikliklerin tespiti,

SGK Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi Hizmetleri

- Sosyal Güvenlik Hukuku açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının değerlendirilmesi,
- İlk sermaye peşin değeri hesabının yapılması,
- Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümüne teknik destek sağlanması,
- İş ve İdare Mahkemeleri nezdinde hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine teknik destek verilmesi,
- İşçi ve işveren uyuşmazlıklarında hukuki destek, 

SGK Emeklilik Danışmanlık Hizmetleri

- Şirket ortaklarının sigortalılık statülerinin doğru belirlenip belirlenmediği,
- Yüksek emekli maaşı için izlenmesi gereken yol
- Sigortalılık statülerinde çakışma,
- Aynı anda birden fazla sigortalılık statüsüne prim ödenmesi,
- Sosyal güvenlik destek primli çalışma
- Hizmet borçlanmaları,
- Emeklilik hesaplamaları ve başvuru işlemleri,
- Toptan ödeme (primlerin iadesi),

SGK Danışmanlığı ve İş Hukuku Danışmanlığı Hizmetleri

- Tescil, bildirim ve bildirge işlemlerinin  mevzuata uygun yapılması,
- İş kazası ve meslek hastalığı olayları ve işveren sorumluluğu,
- Prim oranları ve prime esas kazançların belirlenmesi,
- İşyeri tehlike sınıf ve derecesinin (NACE) belirlenmesi ve değişikliklere ilişkin işlemler
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin türü, mahiyeti ve kanun numaralarının belirlenmesi,
- Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin hazırlanması ve onaylanması,
- İşe iade, arabuluculuk ve ikale sözleşmeleri süreç desteği,
- Uzaktan çalışma uygulamasının mevzuata uygun şekilde yönetilmesi, 
- Alt işveren işlemleri ve risklerin yönetimi,
- İdari para cezası uygulamaları, itirazlar ve kanun yollarına başvurma,
- Sosyal güvenlik incelemeleri ve dava süreçleri, 
- SGK’ya yapılacak başvuru, itiraz ve cevabi dilekçelerin hazırlanması
- Güncel mevzuat değişiklikleri konusunda müşterilerin bilgilendirilmesi,
- Periyodik çalışma toplantısı yapılması,
- IK ve finans/hukuk departmanı çalısanlarının sosyal güvenlik mevzuatı konusundaki yetkinliklerinin artırılması,

konularında Ferdi Asım Hellaç Mali Müşavirlik Ofisi olarak profesyonel kadromuzla mükelleflere ve konuya ilgi duyan girişimcilere profesyonel destek sağlamaktayız.

Talebinizi aşağıda yer alan "Hizmet Talep Formu" aracılığıyla iletebilirsiniz, talebiniz değerlendirilerek en kısa sürede tarafınıza geri bildirim yapılacaktır.

Hizmet Talep Formu