Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Ferdi Asım Hellaç Kimdir?

Ferdi Asım Hellaç Kimdir?

Ferdi Asım Hellaç Kimdir?

Ferdi Asım Hellaç Kimdir?

A- ÖZGEÇMİŞİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı, Yazar

1983 yılında Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu.

Lise öğrenimini Karadeniz Ereğli Ticaret Meslek  Lisesi'nde, yükseköğrenimini Akdeniz Üniversitesi՚nde tamamladı.

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalında  “Vergi, Vergiye Karşı Tepkiler Zonguldak İli Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri“    konulu teziyle  yüksek lisans derecesiyle  "bilim uzmanı" unvanı aldı.

Smmm stajını mali müşavirlik ofisinde tamamlayarak, 2008 yılında katıldığı mesleki yeterlilik sınavında başarılı olup  "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" unvanını almaya hak kazandı.

13 Ekim 2008 tarihinden itibaren Zonguldak Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı olup, bağımsız olarak Kdz. Ereğli՚de Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik faaliyetine halen devam etmektedir.

2009 yılından itibaren  Zonguldak ili adli ve yerel mahkemelerde mali bilirkişilik görevini sürdürmektedir.

Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2015 yılında İkinci Adam Yayınları tarafından “Mavi Göklerin Altında” adlı şiir kitabı yayımlandı.

2017 yılında kendisi ve İkinci Adam Yayınla tarafından “Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri adlı tezi kitap olarak yayımlandı.

Mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini,  mükelleflerin vergiye karşı tepki biçimlerini çoklu boyutlarıyla ele alarak araştırdı.

Yaptığı inceleme ve araştırmalar ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde yayımlandı.

Bazı akademik çalışmaları ABD'de gerçekleştirilen uluslararası bilim konferans bildirileri ve sunumlarında  yer aldı.

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği üyesidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

B- ESERLERİ

B.1 Edebiyat Kitapları:

1. Mavi Göklerin Altında (Şiir), 
İkinci Adam Yayınları, 
ISBN: 978-605-128-800-0, İstanbul, 2015, Link

B.2 Bilim Kitapları:

1. Vergiye Karşı Tepkiler: Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergiye Karşı Tepkileri, 
İkinci Adam Yayınları/Ferdi Asım Hellaç Yayınları, 
ISBN: 978-605-82506-0-4, Ankara, 2017, Link

C- YAYIMLANAN MAKALELERİ

C.1- Ulusal Hakemli Dergiler:

1. "Mükelleflerin Vergi Adaletine ve Adil Bir Vergi Sisteminin Demokrasiye Etkisine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 469. Sayı (Eylül/2020) ss. 74-83, 2020 Link

2. "Mükelleflerin Vergi Gelirlerinin Değerlendirilmesinde Devlete Duyulan Güvene İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Değerlendirilmesi", Vergi Dünyası Dergisi, 456. Sayı (Ağustos/2019), ss. 90-101, 2019, Link

3. "Mükelleflerin Vergi Mevzuatı, Vergi Oranları ve Vergi Yüküne İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması”Vergi Sorunları Dergisi, 360. Sayı (Eylül-2018), ss. 124-137, 2018, Link

4.Gelir Vergisi Mükelleflerinin Demografik Özelliklerinin Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlarına Etkisi”, Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis,146. Sayı (Mart-Nisan 2018), ss. 143-171, 2018, Link 

5. "Mükelleflerin Verginin Ahlaki Boyutuna İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırılması" Vergi Sorunları Dergisi, 355. Sayı (Nisan-2018), ss. 85-101, 2018, Link

C.2- Uluslararası Hakemli Dergiler:

1. Hellaç F. A, Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R.. "Analysis Of Turkish Taxpayers´ Perceptions For Goverment Tax Planing Decisions" Review of Business Reserarch, Volime 19, Number 2, October 2019, USA. pp. 37-44, Link

2.The Effect Of Turkish Individual Taxpayers’ Demographic Characteristics On Tax-Related Attitudes And Behavior From The Viewpoint Of An Certified Public Accountant “ The Journal of Social Science26. number (2018-August), pp. 413-435, Link

D- HAKEMLİ KONGRE VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİNDE YER ALAN YAYIMLAR

1. Hellaç F. A., Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R., Analsyis Of The Rationale And Administration Of Taxes: Turkish Taxpayers’ Point Of Wiew ” Institute of Global Business Research, Spring 2020, Nashville, TN, USA, April 8-10, 2020, pp. 68, Link  

2. Hellaç F. A., Kishali Y., Sharma H., Pandian J. R.,Analysis Of Turkish Individual Taxpayers´ Perceptions Based On Demographic Charactersitics For Governmental Tax Planning Decisions” Institute of Global Business Research, Spring 2019 New Orleans Conference, April 24-26, 2019, New Orleans, Louisiana, USA., pp. 45-46, Link 

E- KATILDIĞI EĞİTİM VE SEMİNERLER

E.1- Eğitimler:

1-   2017, TÜRMOB, Bilirkişilik Eğitimi,
2-   2013, TÜRMOB, Denetim Standartları ve Uygulamaları Eğitimi,
3-   2013, TÜRMOB, KOBİ´ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitimi,
4-   2013, TÜRMOB, Türk Ticaret Kanunu Eğitimi,
5-   2011, BİTAV, Stres Yönetimi Eğitimi,

E.2- Seminerler:

1- 2018, ZSMMMO, Algı, İkna ve Geri Bildirim Yönetimi Semineri, 
2- 2010, BİTAV, Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri Semineri,

F- MESLEKİ ÜYELİKLER

F.1 - Ulusal Kurumlar:

1- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)
2- Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
3- Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
4- Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Kdz. Ereğli Şubesi