Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Güncel Vergi Kanunları

Güncel Vergi Kanunları

Güncel Vergi Kanunları

Vergi Usul Kanunu

2022 Amortisman Oranları Listesi

Gelir Vergisi Kanunu

Kurumlar Vergisi Kanunu

1 Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

Damga Vergisi Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

 ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

ÖTV (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

Katma Değer Vergisi Kanunu 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

1 Nolu Tahsilat Genel Tebliği

Belediye Gelirleri Kanunu

Harçlar Kanunu

Değerli Kağıtlar Kanunu

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

Gider Vergileri Kanunu

Emlak Vergisi Kanunu 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği

7256 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği

7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği

7417 Sayılı Torba Kanunla Getirilen Varlık Barışı (KVK Geçici 15. Mad)

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ( Seri No:1)