Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
TMS ve TFRS Mevzuatı

TMS ve TFRS Mevzuatı

TMS ve TFRS Mevzuatı

(TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI)

A- KAVRAMSAL ÇEÇEVE

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE (2018 SÜRÜMÜ)

B- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

TFRS 1 - TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TFRS 2 - HİSSE BAZLI ÖDEMELER

TFRS 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ

TFRS 4 - SİGORTA SÖZLEŞMELERİ

TFRS 5 - SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER

TFRS 6 - MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

TFRS 7 - FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR

TFRS 8 - FAALİYET BÖLÜMLERİ

TFRS 9 - FİNANSAL ARAÇLAR (2017 SÜRÜMÜ)

TFRS 10 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TFRS 11 - MÜŞTEREK ANLAŞMALAR

TFRS 12 - DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TFRS 13 - GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 14 - DÜZENLEMEYE DAYALI ERTELEME HESAPLARI

TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT

TFRS 16 - KİRALAMALAR

C- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TMS 1 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU

TMS 2 - STOKLAR

TMS 7 - NAKİT AKIŞ TABLOSU

TMS 8 - MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATALAR

TMS 10 - RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

TMS 12 - GELİR VERGİLERİ

TMS 16 - MADDİ DURAN VARLIKLAR

TMS 19 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

TMS 20 - DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLAMASI

TMS 21 - KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ

TMS 23 - BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 24 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 26 - EMEKLİLİK FAYDA PLANLARINDA MUHASEBELEŞTİRME ve RAPORLAMA

TMS 27 - BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 28 - İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLAR

TMS 29 - YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 32 - FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM

TMS 33 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ

TMS 34 - ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMA

TMS 36 - VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ

TMS 37 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR

TMS 38 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

TMS 39 - FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME

TMS 40 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

TMS 41 - TARIMSAL FAALİYETLER