Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Vergi Dairesi Dilekçematik

Vergi Dairesi Dilekçematik

A- DİLEKÇELER

Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi

Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi (Teminat Gösterilmesi Durumunda)

Defter Belge İbraz Dilekçesi

Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi

Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi

Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi

İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe (SM/ SMMM)

İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ÖN YÜZ

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi - ARKA YÜZ

Kesin Teminat Mektubu Örneği (84 Sıra Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ)

Mahsup Talebi Dilekçesi

Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe

Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi

Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu

Nakit İadeler İçin Banka Hesap No Bildirim Dilekçesi

Nakit İade Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi

Pişmanlık Talebi Dilekçesi

Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi

Şube İşe Başlama Dilekçesi

Vergi Levhası

Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi (SM/ SMMM)

Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi

Uzlaşma Talebi Dilekçesi

 

B- FORMLAR

1- Elektronik Beyanname Gönderme İşlemleri İle İlgili Formlar 

Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi - EK1

Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu Ve Taahhütnamesi - EK2

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK3

Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK4

2- Erteleme ve Taksitlendirme İşlemleri İle İlgili Formlar

Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu

Tecil Edilen Borç Tablosu - EK2

Tecil ve Taksitlendirme İzleme Çizelgesi - EK3

3- İnternet Hizmetleri İle İlgili Formlar 

Matbaa İşletmelerince Doldurulacak Bilgi Formu - EK1

İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [Gerçek Kişiler] - EK2

İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [Tüzel Kişiler] - EK3


Notlar:
1- Oluşturmak istediğiniz dilekçenin üzerine tıklayınız, açılan sayfadaki bölümleri kendinize uyarlayarak doldurunuz, dilekçematikteki bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra "göster" butonuna tıkladığınızda dilekçeniz dilekçematik tarafından oluşturulacaktır. 


2- Yukarıda yer alan dilekçeleri e-devlet şifreniz veya GİB kullanıcı şifrenizle İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yaparak İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden bağlı olduğunuz vergi dairesine elektronik ortamda da iletebilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapmak için buraya tıklayınız.