Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ertelendi

Admin 29 Ekim 2018 Vergi Mevzuatı ve Uygulamaları 964 -A+
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının tüm Türkiye’de uygulanmasına geçiş tarihi 01.07.2019 tarihine ertelendi. Pilot bölgelerdeki uygulamarda herhangi bir değişiklik yok.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ertelendi

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI:

Bilindiği üzere 21/12/2017 tarihli 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine eklenen “Uygulamaya Geçişin Yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 üncü maddesinde; “(1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Hükmü getirilmiştir. Bu kez 27.10.2019 tarih 30578 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellef/işverenler tarafından pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına devam edileceği ve tüm Türkiye’ deki uygulamaya 1/7/2019 tarihi itibarıyla başlanılacağı anlaşılmıştır.

Buna göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile başlayacak olan;

• Meslek Kodunun yanlış bildirilmesinde idari para cezası uygulanması,

• Meslek Mensuplarının sorumluluğu Hükümleri de Pilot iller hariç 1/7/2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacaktır.

Özellikle belirtilen illerdeki meslek mensuplarımız ile mükellef/ işverenlerimizin resmi gazete yayımlanan tebliğ ile yukarıda yapılan açıklamalara göre hareket etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB