Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren KDV beyannamesi verme ve ödeme süreleri değişti

1 ARALIK 2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV BEYANNAMESİ VERME VE ÖDEME SÜRELERİ DEĞİŞTİ

ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No.lu VUK Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatıldığını belirtti.

Buna göre Kasım 2022 dönemi KDV beyannamesi, 28 Aralık 2022 Çarşamba günü sonuna kadar verilmeli ve ödenmelidir.

Aralık 2022 ve müteakip vergilendirme dönemine ilişkin KDV beyannameleri de ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar verilmeli ve ödenmelidir.

DETAYLAR:

29 Mart 2019 tarihli ve 115 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren verilmesi gereken bazı vergi beyannamelerinin verilme sürelerinin yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılması yönünde düzenleme yapılmış; konuyla ilgili açıklamalara TÜRMOB’un 29.03.2019 / 84 sayılı sirkülerinde yer verilmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, VUK’nun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 149 No’lu VUK Sirkülerinde, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatmıştır.

2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin verilme zorunluluğunun kaldırıldığı da dikkate alındığında Kasım/2022 dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren geçerli olmak üzere beyanname türleri itibarıyla beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

BEYANNAME TÜRÜ

VERİLME TARİHİ

ÖDEME TARİHİ

Muhtasar

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Damga Vergisi

Takip eden ayın 26’sı

Takip eden ayın 26’sı

Katma Değer Vergisi

Takip eden ayın 28’i

Takip eden ayın 28’i

Yıllık Gelir Vergisi

Mart Ayının son günü

Mart Ayının son günü

Kurumlar Vergisi

Nisan Ayının son günü

Nisan Ayının son günü

Geçici Vergi 1. Dönem

17 Mayıs

17 Mayıs

Geçici Vergi 2. Dönem

17 Ağustos

17 Ağustos

Geçici Vergi 3. Dönem

17 Kasım

17 Kasım


Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin beyanname verme sürelerinin de yukarıdaki esaslar dahilinde ödeme süresinin son gününe kadar uzayacaktır.

Buna göre Kasım 2022 dönemine ilişkin olarak Aralık 2022 ayı içerisinde verilecek beyannameler için beyan ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi olacaktır.

BEYANNAME TÜRÜ

VERİLME TARİHİ

ÖDEME TARİHİ

Muhtasar ve Pirim Hizmet Beyannamesi

26 Aralık 2022

26 Aralık 2022

Damga Vergisi

26 Aralık 2022

26 Aralık 2022

Katma Değer Vergisi

28 Aralık 2022

28 Aralık 2022

Ek:

VUK 149 No.lu Sirküleri

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden teminat alınmasına yönelik düzenleme yapıldı
Sonraki
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu tutarlar 2023 yılı için arttırıldı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 25 Aralık 2022, 20:40
  • Sirküler Adı 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren KDV beyannamesi verme ve ödeme süreleri değişti
  • Sirküler Kategorisi Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER