Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

2013 yılı öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları silindi

ÖZET:

01/01/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası (Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları terkin edilmiştir.

DETAYLAR:

28/12/2022 tarihli 32057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7429 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanununa eklenen geçici 91 inci maddesinde” 1/1/2013 tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi  ile  yedinci fıkrası (Uluslararası Öğrenciler  Değerlendirme Kurulu kararı  ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez” hükmü düzenlenmiştir.

Buna göre;

- 01/01/2013 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bendi ile yedinci fıkrası (Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler hariç) kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçları terkin edilmiştir.

- 28/12/2022 tarihine kadar bu kapsamda ödenmiş olan primler iade edilmeyecektir.

- 01/01/2013 tarihinden sonra tahakkuk etmiş bu kapsamdaki prim borçlarının tahsiline davam edilecektir.

Ek:

7429 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Yemek Bedellerinin Sigorta Priminden Kısmen İstisna Edilmesiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı
Sonraki
2023 yılı asgari ücretin işverene maliyeti

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 28 Aralık 2022, 19:34
  • Sirküler Adı 2013 yılı öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları silindi
  • Sirküler Kategorisi Sosyal güvenlik mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER