Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu tutarlar 2023 yılı için arttırıldı

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu tutarlar 2023 yılı için arttırıldı

GELİR VERGİSİ KANUNU'NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR 2023 YILI İÇİN ARTIRILDI

ÖZET:

323 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2023 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi.

DETAYLAR:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2023 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde  ilan edilmiştir.

Ek:

323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

DİĞER SİRKÜLER