Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu tutarlar 2023 yılı için arttırıldı

ÖZET:

323 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2023 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan had ve tutarlar belirlendi.

DETAYLAR:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:542) ile 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2023 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde  ilan edilmiştir.

Ek:

323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
1 Aralık 2022 tarihinden itibaren KDV beyannamesi verme ve ödeme süreleri değişti
Sonraki
2023 yılı Değerli Konut Vergisi uygulaması

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 01 Ocak 2023, 18:06
  • Sirküler Adı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu tutarlar 2023 yılı için arttırıldı
  • Sirküler Kategori Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER