Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan yemek ve ulaşım istisna tutarları artırıldı

ÖZET:

8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun

- 23/8 bendinde yer alan hizmet erbabına işyeri ve işyeri müştemalatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 34 TL’den 51 TL’ye

- 10’uncu bendinde yer alan işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL’den 25,50 TL’ye

çıkarılmıştır.

DETAYLAR:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2021 yılında uygulanan had ve tutarların 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği (Sıra No:533) ile 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 21 Aralık 2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ilan edilmişti.

8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun

- 23/8 bendinde yer alan hizmet erbabına işyeri ve işyeri müştemalatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 51 TL’ye

- 10’uncu bendinde yer alan işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25,50 TL’ye

çıkarılmıştır.

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,

13.07.2022
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
Sonraki
2022 yılı ikinci geçici vergi dönemi yeniden değerleme oranı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 13 Temmuz 2022, 15:31
  • Sirküler Adı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan yemek ve ulaşım istisna tutarları artırıldı
  • Sirküler Kategori Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER