Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

İhalenin İptal Edilmesi Halinde Sözleşmeye İlişkin Damga Vergisinin İade Edilmeyeceğine İlişkin Hüküm Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildi

ÖZET:

Anayasa Mahkemesi 13/12/2022 tarihli ve E.2022/125, K.2022/162 sayılı Kararında, Damga Vergisi Kanunu’nun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisinin sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ret ve iade edilmeyeceğine ilişkin düzenlemesini Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

DETAYLAR:

Anayasa Mahkemesi, 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararında; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirilen (1) sayılı Tablo’nun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun’un 10. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hükmün ikinci cümlesini Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

(1) sayılı Tablo’nun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrası aşağıdaki gibidir.

2. (Değişik: 4/6/2008-5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek hüküm: 15/7/2016-6728/28 md.) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)”

Düzenlemesinin parantez içi hükmün ikinci cümlesi, söz konusu Kararla Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Ek:
Anayasa Mahkemesinin 13.12.2022 tarih E 2022/125 K 2022/162 No.lu Kararı

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Depremden etkilenen yerler için 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildi
Sonraki
7440 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Hesaplanacak Ek Vergi Uygulaması

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 07 Mart 2023, 13:41
  • Sirküler Adı İhalenin İptal Edilmesi Halinde Sözleşmeye İlişkin Damga Vergisinin İade Edilmeyeceğine İlişkin Hüküm Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildi
  • Sirküler Kategori Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER