Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

ÖZET:

24 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi.

DETAYLAR:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılan Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ, 24.06.2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile 24 Haziran 2023  tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.

Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

Diğer taraftan, 238 Seri No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, senette faiz oranı belirlenmemiş ise 24 Haziran 2023 tarihinden itibaren yapılacak reeskont işlemlerinde bu Tebliğ ile avans işlemleri için belirlenen yıllık % 6,75 faiz oranı uygulanacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar ise “iskonto” için belirlenen yıllık %15,75 oranını dikkate alacaktır.

Merkez Bankasınca tespit edilen iskonto ve faiz oranları dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN YILLIK İSKONTO VE FAİZ ORANLARI

Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında

Reeskont
İşlemlerinde

Avans
İşlemlerinde

24.06.2023 tarihinden itibaren

%15.75

%16,75

31.12.2022 -23.06.2023

%9,75

%10,75

31.12.2021 – 30.12.2022

%14,75

%15,75

19.12.2020 – 30.12.2021

%15,75

%16,75

13.06.2020-18.12.2020

%9,00

%10,00

21.12.2019-12.06.2020

%12,75

%13,75

11.10.2019 – 20.12.2019

%17,25

%18,25

29.06.2018 -10.10.2019

% 18,50

% 19,50

31.12.2016 -28.06.2018

% 8,75

% 9,75

31.12.2014 -30.12.2016

%9

%10,50

27.12.2013-13.12.2014

%10,25

%11,75

21.06.2013-26.12.2013

%9,50

%11

20.12.2012-20.06.2013

% 13,50

% 13,75

29.12.2011-19.12.2012

%17

% 17,75

30.12.2010-28.12.2011

%14

% 15

22.12.2009-29.12.2010

% 15

%16

12.06.2009-21.12.2009

% 18

% 19

09.04.2009-11.06.2009

% 19

% 20

28.12.2007-08.04.2009

% 25

% 27

20.12.2006-27.12.2007

% 27

%29

Ek:

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Özet Döviz Pozisyon Raporunda Önemli Değişikler Yapıldı
Sonraki
Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı Artırıldı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 26 Haziran 2023, 22:41
  • Sirküler Adı Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı
  • Sirküler Kategorisi Diğer mevzuatlar
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER