Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
SGK elektronik tebligat uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep ve Ankara ilgilerinde uygulanacaktır

SGK elektronik tebligat uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep ve Ankara ilgilerinde uygulanacaktır

SGK ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI ESKİŞEHİR, KONYA, BURSA, GAZİANTEP VE ANKARA İLLERİNDE UYGULANMAKTADIR

ÖZET:

Eskişehir, Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmesi uygulaması, 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde de başlayacaktır.

Bu illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

DETAYLAR:

SGK, 01.09.2022 tarihinde internet sitesinde elektronik tebligat uygulaması ile ilgili duyuru yayımlamıştır.

Yapılan duyuruya göre, 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelikin 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği, Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte SGK’nın Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalandığı ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletildiği,

Bu kapsamda Eskişehir, Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmesi uygulamasının, 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde de başlanılacağı,

Yukarıda sayılan illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceği,

Açıklanmıştır.

Ek:
Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Ankara İlinde Başlanılması

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla;

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

DİĞER SİRKÜLER