Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

SGK elektronik tebligat uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep ve Ankara ilgilerinde uygulanacaktır

ÖZET:

Eskişehir, Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmesi uygulaması, 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde de başlayacaktır.

Bu illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.

DETAYLAR:

SGK, 01.09.2022 tarihinde internet sitesinde elektronik tebligat uygulaması ile ilgili duyuru yayımlamıştır.

Yapılan duyuruya göre, 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelikin 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği, Elektronik Tebligat (e-Tebligat) uygulamasının hayata geçmesiyle birlikte SGK’nın Merkez Teşkilatı/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tebliğ edilmesi gereken evrakların elektronik ortamda imzalandığı ve muhatabın elektronik tebligat adresine iletildiği,

Bu kapsamda Eskişehir, Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olanlara elektronik tebligat gönderilmesi uygulamasının, 01.09.2022 tarihinden itibaren Ankara ilinde de başlanılacağı,

Yukarıda sayılan illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceği,

Açıklanmıştır.

Ek:
Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Ankara İlinde Başlanılması

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla;

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
SGK, 6183 Sayılı Kanun'un 48/A maddesine göre yapılan tecil ve taksitlendirmede değişiklik yaptı
Sonraki
2022 yılında uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili usul ve esaslar açıklandı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 02 Eylül 2022, 12:16
  • Sirküler Adı SGK elektronik tebligat uygulaması Eskişehir, Konya, Bursa, Gaziantep ve Ankara ilgilerinde uygulanacaktır
  • Sirküler Kategori Sosyal güvenlik mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER