Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

ÖZET:

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı VUK Sirküleri ile 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi tevkifatlarının 26/2/2024 (25/2/2024 Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Hatırlanacağı üzere; 7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile yapılan değişiklikle vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştı.

DETAYLAR:

22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştı.

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’la yapılan değişiklikle,

  1. Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyanname verme zamanı vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi birinci gününe,
  2. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin ödeme tarihi vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü gününe,

çekilmiş ayrıca; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi ödeme şartına bağlanmıştı. Söz konusu değişiklikler 03/01/2024 tarih 2024/1 sayılı sürkülerimizde açıklanmıştı.

10/2/2024 tarih ve VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri bakımından bu beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeniden düzenlenmiştir.

Bu çerçevede 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Buna göre; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin gerçekleştirilen Katma Değer Vergisi tevkifatlarının 26/2/2024 (25/2/2024 Pazar gününe denk geldiği için) tarihine kadar beyan edilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri dışında kalan Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Sirküler ile yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır.

Ek:
VUK-164/2024-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve tutarlar Belli Oldu
Sonraki
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (Seri No: 50)

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 11 Şubat 2024, 18:07
  • Sirküler Adı Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Değiştirildi
  • Sirküler Kategorisi Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER