Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı

ÖZET:

7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik kapsamında, teminat alınmasını gerektiren durumlarda Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edileceği ve teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin Tebliğ ekinde (EK-13) yer verilen kefalet senedi örneğine uygun olarak tanzim edilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verildi.

Bu değişikliğe paralel olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılacak menkul mal satışlarında para veya teminat mektubunun yanında kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Menkul ve gayrimenkul mal satış ilanlarında, menkul ve gayrimenkul mal artırmalarına iştirak için sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin teminat olarak verilmesi halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara yer verildi.

7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, ihtiyaten haczedilen muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da derhal satılarak elde edilen tutarların teminat olarak muhafaza edilmesine imkân sağlanmaya yönelik düzenleme yapıldı.

7316 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, defterdar yardımcısının olmadığı yerler için satış komisyonu başkanının belirlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapacaktır.

Sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde;

- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da proje ve faaliyetler karşılığında mahalli idarelere yapacakları destek ödemeleri ile ulaşım, taşıma, seyahat vb. adlar altında kart kullanılmak suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarıyla personel taşınması amacıyla yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmamasına,

-Yapılacak ödemelerden yapılacak kesintinin aktarılacağı tahsil dairesi belirsizliğini ortadan kaldırmak için ilgilinin birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarının en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılmasına,

yönelik düzenlemeler yapıldı.

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İdari Para Cezası başlıklı 17 nci maddesinin cezaların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasına yönelik yedinci fıkrası gereği, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca verilecek idari para cezası tutarının 2022 yılı 9.013 TL olduğu belirtildi.

DETAYLAR:

7/07/2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 14) ile 7316 ve 7417 sayılı Kanunlarla 6183 sayılı AATUHK’da yapılan değişiklikler ile diğer bazı konularda değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

I-) 7417 sayılı Kanuna İlişkin Değişiklikler

1) 7417 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (2) numaralı bendinde yapılan değişiklik kapsamında, teminat alınmasını gerektiren durumlarda Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edileceği ve teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin Tebliğ ekinde (EK-13) yer verilen kefalet senedi örneğine uygun olarak tanzim edilmesi gerektiği yönünde açıklamalara yer verildi.

2) Bu değişikliğe paralel olarak, 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılacak menkul mal satışlarında para veya teminat mektubunun yanında kefalet senetlerinin de teminat olarak alınabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

3) Menkul ve gayrimenkul mal satış ilanlarında, menkul ve gayrimenkul mal artırmalarına iştirak için sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin teminat olarak verilmesi halinde yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara yer verildi.

II-) 7316 sayılı Kanuna İlişkin Değişiklikler

1) 7316 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunun 85 inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, ihtiyaten haczedilen muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da derhal satılarak elde edilen tutarların teminat olarak muhafaza edilmesine imkan sağlanmaya yönelik düzenleme yapıldı.

2) 7316 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesinde, defterdar yardımcısının olmadığı yerler için satış komisyonu başkanının belirlenmesine yönelik düzenleme yapıldı. Satış komisyonuna başkanlık yapacak defterdar yardımcısının olmadığı yerlerde satış komisyonuna defterdar başkanlık yapacaktır.

III-) Diğer Değişiklikler

1) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesinin Hazine ve Maliye Bakanına vermiş olduğu yetki çerçevesinde;

- Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da proje ve faaliyetler karşılığında mahalli idarelere yapacakları destek ödemeleri ile ulaşım, taşıma, seyahat vb. adlar altında kart kullanılmak suretiyle şehir içi toplu taşıma araçlarıyla personel taşınması amacıyla yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılmamasına,

- Yapılacak ödemelerden yapılacak kesintinin aktarılacağı tahsil dairesi belirsizliğini ortadan kaldırmak için ilgilinin birden fazla tahsil dairesine borcun bulunması durumunda, kesinti tutarının en yüksek borç tutarını bildiren tahsil dairesinin hesabına aktarılmasına,

yönelik düzenlemeler yapıldı.

2) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun İdari Para Cezası başlıklı 17 nci maddesinin cezaların her yıl yeniden değerleme oranında arttırılmasına yönelik yedinci fıkrası gereği, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca verilecek idari para cezası tutarının 2022 yılı 9.013 TL olduğu belirtildi.

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla, 

12 Temmuz 2022
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

 

 

Önceki
Kurumlar Vergisinde Nakdi Sermaye Artışı İndirimi Sınırlandırıldı, ÖUC'ler Artırıldı ve Yeniden Varlık Barışı Düzenlemesi Getirildi
Sonraki
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan yemek ve ulaşım istisna tutarları artırıldı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 12 Temmuz 2022, 17:29
  • Sirküler Adı Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
  • Sirküler Kategorisi Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER