Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

ÖZET:

7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Tarhiyat Öncesi Uzlaşma başlıklı Ek 11.maddesinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

- Uzlaşma kapsamına vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) girmektedir.

- Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazetede ilan edilecektir.

- Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde kesilen vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Yönetmelik kapsamında değildir.

- Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde komisyonların oluşumunda; gerek görüldüğü takdirde, uzlaşma komisyonunun beş üyeden teşekkül ettirilmesine karar vermeye Başkanlık yetkili kılınmıştır. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenecektir.

- Uzlaşma başvurunun Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapılması da mümkün hale getirilmiştir.

DETAYLAR:

26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Tarhiyat Öncesi Uzlaşma başlıklı Ek 11.maddesinde bazı değişiklikler yapılmış; konuyla ilgili açıklamalarımıza 26.10.2021/195 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti. Yapılan Kanun değişikliklerine uygun olarak 20.08.2022 tarih ve 31929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

- Uzlaşma kapsamına vergi ziyaı cezaları ile 5.000 Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) girmektedir.

- Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle belirlenecek olup belirlenen tutarlar Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazetede ilan edilecektir.

- Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde kesilen vergi ziyaı cezası ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları Yönetmelik kapsamında değildir.

- Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde komisyonların oluşumunda; gerek görüldüğü takdirde, uzlaşma komisyonunun beş üyeden teşekkül ettirilmesine karar vermeye Başkanlık yetkili kılınmıştır. Bu durumda diğer iki üye söz konusu komisyonlara üye olabilecekler arasından belirlenecektir.

- Uzlaşma başvurunun Bakanlık bilgi işlem sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapılması da mümkün hale getirilmiştir.

Ek:
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla;
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

 

Önceki
Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldı
Sonraki
Spor kulüpleri tarafından tutulacak defter ve kayıtlar

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 31 Ağustos 2022, 22:39
  • Sirküler Adı Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
  • Sirküler Kategori Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER