Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Tebliğin ilanen yapılmasında internet haber siteleri de kullanılacak

ÖZET:

7418 Sayılı Basın Basın Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklikle, ilan ile yapılan tebliğin konusu

 - 4.900 ile 490.000 TL arasında vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilanın, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazeteye ilave olarak ayrıca “bir internet haber sitesinde”

- 490.000 TL’yi aşması halinde ilanın, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ve ayrıca “bir internet haber sitesinde

yapılacağı belirtildi.

Düzenleme 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

DETAYLAR:

Vergi Usul Kanunu’nun 103’üncü maddesinde tebliğin ilan ile yapılacağı haller yer almaktadır. Buna göre, aşağıda yazılı hallerde tebliğ ilan yoluyla yapılmaktadır.

- Muhatabın bu Kanunun 101 inci maddesi kapsamında bilinen adresi yoksa,

- Bu Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreste tebliğ yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmazsa,

- Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa,

- Başkaca nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkân

Vergi Usul Kanununun 104’üncü maddesinde ise ilanın şekline ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup; Kamuoyunda sosyal medya ile ilgili düzenleme olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu İle Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28’inci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 104’üncü maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle Vergi Usul Kanunu’nun 104’üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci cümlesine “gazetede” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi ve bendin ikinci cümlesine “gazetelerden birinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi eklendi.

Buna göre ilan ile yapılan tebliğin konusu,

 - 4.900 TL – 490.000 TL arasında vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ilan, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazeteye ilave olarak ayrıca bir internet haber sitesinde”

- 490.000 TL’yi aşması halinde ilan, Türkiye genelinde yayın yapan günlük gazetelerden birinde ve ayrıca “bir internet haber sitesinde”

yapılacağı belirtildi.

Düzenleme 1/4/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

 

Önceki
Sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemlerinde BSMV matrahının belirlenmesi
Sonraki
Ücret gelirlerinin beyanında kamu tek işveren tanımı değiştirildi

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 24 Ekim 2022, 10:25
  • Sirküler Adı Tebliğin ilanen yapılmasında internet haber siteleri de kullanılacak
  • Sirküler Kategori Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER