Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Ana Sözleşme İntibakının 26 Ekim 2024 Tarihine Kadar Yapılması

İntibak ettirme 26 Ekim 2024 tarihinde son bulacağından, işlemlerin bu tarihe kadar gerçekleştirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları kanun gereği dağılmış sayılacaktır.

Reeskont Ve Avans İşlemleri Faiz Oranları Değişti

1.4.2024 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edildi.

Konusu Belirli Tutarın Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kural Anayasa'ya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiştir

İptal kararı 13.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 9 ay sonra (13.07.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı Artırıldı

1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

24 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi.

Özet Döviz Pozisyon Raporunda Önemli Değişikler Yapıldı

TCMB yayımladığı bilgilendirme yazısında Özet Döviz Pozisyon Raporunda önemli değişiklikler yapmıştır.

TCMB Tarafından Beş Milyon TL ve Üzeri Kredi Borcu Olan Tüzel Kişilerden Talep Edilen Özet Döviz Pozisyon Raporu

TCMB, yurt içinde faaliyet gösteren bankalara nakdi ve gayri nakdi toplam 5 milyon TL ve üzerinde kredi borcu olan tüzel kişilerden "Özet Döviz Pozisyon Raporu" talep etmiştir.

Bağımsız denetime tabi şirketlere ilişkin kriterler yeniden belirlendi

6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla belirlenen kriterler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Projelerinin denetimleri yönetici şirketler tarafından yapılabilecek

Yönetmelik değişikliği 3 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2023 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edildi

2023 yılı bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ilan edilmiştir.

Meslek mensuplarına sorumluluk raporu yazılabilmesine yönelik uygulamada yaşanan sorunları çözmek İçin VDK tarafından yapılan açıklamalar

VDK temel noktalarda uygulamada yaşanan sorunları çözümlemek için açıklamalar yapmıştır.