Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:314)

GVK´nın 9. ve 89. maddelerinde, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Devamı » 30 Nisan 2021

KDV Uygulama Genel Tebliğinde önemli değişiklikler yapıldı

KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapıldı.

Devamı » 18 Şubat 2021

Karayolu ile yük taşımacılığı tevkifat kapsamına alındı

KDV Uygulama Genel Tebliğinde,1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Devamı » 18 Şubat 2021

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş

Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçiş 283 no`lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 93 no`lu Gelir Vergisi Sirküsünde açıklanmıştır.

Devamı » 04 Şubat 2021

Elektrikli otomobillerin ÖTV´si artırıldı

3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan sadece elektrik motorlu olanların özel tüketim vergisi oranları arttırılmıştır.

Devamı » 03 Şubat 2021

İnternet reklamlarına stopaj uygulaması yargıya taşındı!

Google, Facebook, Instagram, Amazon ve Twitter reklamlarına stopaj uygulamasına yargı freni!

Devamı » 06 Ocak 2021

Taşınmazlarda değerleme sorunu

Yeniden Değerleme Müessesesi yürürlükten kaldırıldı. 2003 yılından bu yana taşınmazlar için yeniden değerleme yapılmıyor. Ayrıca, gerekli şartların oluşmaması nedeniyle aktife kayıtlı taşınmazlar için enflasyon düzeltmesi de yapılamadı.

Devamı » 06 Ocak 2021

01.01.2021 itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olacak mükellefler

01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla e-defter uygulamasına dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayımlandı.

Devamı » 20 Kasım 2020

E-arşiv Fatura Kullanıcısının Yanlış Düzenlediği Fatura İptal Edilemez

Gib portalı üzerinden düzenlenen e-arşiv fatura iptal edilememektedir. Düzeltme işlemi alıcıya iade faturası/gider pusulası düzenlenerek gerçekleştirilecektir.

Devamı » 15 Şubat 2021

GKKP Beyannamesinin beyan dönemleri değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.

Devamı » 26 Mart 2020

MUHSGK´ya ilişkin pratik notlar

İSSMMMO tarafından Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin pratik notlar adlı doküman yayımlandı.

Devamı » 07 Şubat 2020

E-Fatura, e-smm ve e-defter uygulamalarındaki son değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura, e-smm, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarında 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır.

Devamı » 09 Aralık 2019