GKKP Beyannamesinin beyan dönemleri değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlendi.

Devamı » 26 Mart 2020

MUHSGK´ya ilişkin pratik notlar

İSSMMMO tarafından Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin pratik notlar adlı doküman yayımlandı.

Devamı » 07 Şubat 2020

E-Fatura, e-smm ve e-defter uygulamalarındaki son değişiklikler

E-fatura, e-arşiv fatura, e-smm, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye ve e-defter uygulamalarında 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişiklikler yapılmıştır.

Devamı » 09 Aralık 2019

Meslek mensubunun zor durum hükümlerinden faydalandırılması

Maliye Bakanlığı, kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması hakkında sirkü yayımladı.

Devamı » 20 Ekim 2019

Deprem nedeniyle İstanbul´da beyanname sürelerine uzatma

İstanbul\'da meydana gelen deprem nedeniyle, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin 30 Eylül\'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Devamı » 27 Eylül 2019

Vergi beyannamelerinin beyan süreleri değişti

Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.

Devamı » 29 Mart 2019

2019 yılında vergiler yüzde 23,73 oranında artacak

2018 yılı için yüzde 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edildi. 2019 yılında vergiler bu oranda artırılarak uygulanacak.

Devamı » 03 Aralık 2018

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ertelendi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasının tüm Türkiye’de uygulanmasına geçiş tarihi 01.07.2019 tarihine ertelendi. Pilot bölgelerdeki uygulamarda herhangi bir değişiklik yok.

Devamı » 29 Ekim 2018

Mirasçıların vergisel yükümlülükleri rehberi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan \"Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi\" güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Devamı » 25 Ekim 2018

e -Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Önemli Duyuru

Bilindiği üzere düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) VUK’nın 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması gerekmektedir.

Devamı » 08 Ağustos 2018

KDV´ye getirilen yeni düzenlemeler kanunlaştı

KDV´ye yeni düzenlemeler öngören 7104 sayılı kanunun 06.04.2018 tarih 30383 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

Devamı » 07 Nisan 2018

VUK 487 Nolu Genel Tebiği

E- İrsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu uygulamalarına ilişkin tebliğ yayımlandı. Uygulama 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve isteyen mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulamadan yararlanabilecek.

Devamı » 18 Aralık 2017