Tevsik zorunluluğunda kapsam daraltıldı

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan ödemelerin 7.000 TL´nin üzerinde olması durumu tevsik zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödemeler kapsamından çıkarılmıştır.

Devamı » 03 Nisan 2017

Beyannamelerde süre uzatımı (DV, MUH, KDV ve YGV)

Şubat 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

Devamı » 22 Mart 2017

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği (Sıra No: 1)

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin tebliğ yayımlandı.

Devamı » 06 Mart 2017

2016 yılı basit usul ticari kazanç vergi rehberi

2016 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin vergilendirilmesine ilişkin vergi rehberi GİB tarafından yayımlandı.

Devamı » 01 Şubat 2017

Yapılandırmada ödeme süresini kaçıranlara ikinci şans

Maliye Bakanı Sn. Naci Ağbal, yeniden yapılandırmada ödeme süresini kaçıranlara ikinci bir şans verildiğini açıkladı.

Devamı » 18 Ocak 2017

2017 yılı özel usulsüzlük cezaları (GİB)

Maliye Bakanlığı 2017 yılında uygulanacak olan usulsüzlük cezalarını yayımladı.

Devamı » 27 Aralık 2016

2017 vergi dilimleri (GVK Seri No: 296)

Maliye Bakanlığı 2017 yılında uygulanacak olan vergi dilimlerini yayımladı.

Devamı » 03 Ocak 2017

2017 yılında uygulanacak damga vergileri (DVK Seri No: 61)

2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergileri yayımlandı.

Devamı » 27 Aralık 2016

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2016 yılı için 20.600 TL” ibaresi “2016 yılı için 20.600 TL, 2017 yılı için 21.400 TL” şeklinde değiştirildi.

Devamı » 27 Aralık 2016

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 295) GVK 295

Maliye Bakanlığı, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim okullarının işletilmesinden elde edilen kazançların gelir vergisinden müstesna bırakılması ile ilgili tebliğ yayımladı.

Devamı » 24 Aralık 2016

VUK 475 Sıra Numaralı Genel Tebliği

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu 475 sıra numaralı Genel Tebliğini yayımladı.

Devamı » 16 Aralık 2016

Gib´den yapılandırmada peşin ödemeyi kabul eden mükelleflere duyuru

6736 Sayılı Kanuna başvuran ve yapılandırılan borçlarını peşin ödemeyi tercih eden mükellefler için duyuru yayımladı.

Devamı » 16 Aralık 2016