İnteraktif vergi danışmanı sistemi

GİB, interaktif vergi danışmanı sistemiyle mükelleflerine online danışmanlık hizmeti sunuyor.

Devamı » 09 Aralık 2016

Uygulama iç genelgesi resen terkin işlemleri (2016/2)

Gelir İdaresi Başkanlığı resen terkin işlemlerine ilişkin 2016/2 sayılı uygulama iç genelgesini yayımladı.

Devamı » 09 Aralık 2016

Engelliler için vergi rehberi yayımlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı engelliler için vergi rehberi yayımladı.

Devamı » 05 Aralık 2016

Öğrenci katkı payının Devletçe karşılanması

Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü öğrenci katkı payının Devletçe karşılanmasına yönelik usul ve esasları yayımladı.

Devamı » 05 Aralık 2016

Binek otomobillerin vergilendirilmesi ve KDV sorunu

Vergi mevzuatımızın tartışmalı konularından biri olan ve uzun zamandır çözülmeyi bekleyen binek otomobillerinin vergilendirilmesi ve KDV sorunu makalemizin konusunu oluşturmaktadır.

Devamı » 03 Aralık 2016

Bazı malların ÖTV tutarları yeniden belirlendi

Bazı malların ÖTV tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında karar yayımlanmıştır.

Devamı » 02 Aralık 2016