Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Neler Yapıyoruz?
Haberler & Makaleler
Sosyal Medya İçerik Üreticileri İle Uygulama Geliştiricilerinin Elde Ettiği Kazançların Vergilendirilmesi

Sosyal Medya İçerik Üreticileri İle Uygulama Geliştiricilerinin Elde Ettiği Kazançların Vergilendirilmesi

Youtube, TikTok, Twitch, X gibi sosyal medya platformları üzerinden elde edilen kazançlar nasıl vergilendirilmektedir? Bu kazançlar için istisna uygulanmakta mıdır?

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50)

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) 10/02/2024 tarih 32456 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tevkifat sınırı işlemin yapıldığı yıla ilişkin belirlenen fatura düzenleme sınırı olarak belirlendi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2024

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2024

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2024

Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2024

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

2023 Yılı Vergi Gelirleri Tahakkuk Ve Tahsilat Oranları

2023 Yılı Vergi Gelirleri Tahakkuk Ve Tahsilat Oranları

2023 yılında Merkezi Yönetim Bütçe gelirleri yüzde 86,1 oranında artarak 5 trilyon 210 milyar TL,  Vergi gelirleri ise yüzde 91,2 oranında artarak 4 trilyon 501 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Son Eklenen Sirkülerimiz

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler (Seri No: 50)

10 Şubat 2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 50)’de değişiklikler yapılmıştır.

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

Sorumlu sıfatıyla verilen KDV Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve tutarlar Belli Oldu

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)” ile 2024 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile çeşitli had ve tutarlar açıklanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belli Oldu

30.12.2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

27.12.2023 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri tamamlanarak yasalaşan sözü edilen Kanun Teklifi, 28.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır.

01/01/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarları Belli Oldu

01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt günlük 666,75.-TL Aylık brüt 20.002,5 TL, net 17.002,12.-TL olarak açıklamıştır.

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 58,46 Olarak Belirlendi

2023 yılı için belirlenen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranı, 2024 yılı vergilerinin artışında dikkate alınacaktır.

Konusu Belirli Tutarın Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kural Anayasa'ya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiştir

İptal kararı 13.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 9 ay sonra (13.07.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (47 Seri No.lu)

7456 Sayılı Kanun ile afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına yapılacak bağışlara ilişkin istisna ve taşınmaz satışına ilişkin istisnalarda düzenleme yapılmıştı. Yapılan değişiklikler KDV genel uygulama tebliğine (47 Seri No.lu ) işlendi.

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı Artırıldı

1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.


Tümünü Göster
Danışmanlık Paketlerimiz

750,00 ₺

Saatlik

Temel Düzey Danışmanlık
 • Tutar saatlik ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 5 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatlerde
 • Tek soru saatlik ücrete tabi
Satın Al

1.500,00 ₺

Saatlik

Orta Düzey Danışmanlık
 • Tutar saatlik ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 5 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatler
 • Tek soru saatlik ücrete tabi
Satın Al

18.000,00 ₺

Aylık

İleri Düzey Danışmanlık
 • Tutar aylık ücrettir
 • Ücrete KDV dahildir
 • Maksimum 8 saate kadar
 • İlave katılımcı ücretsiz
 • Maksimum 3 katılımcı
 • Esnek gün ve saatlerde
 • Aylık maksimum 4 oturum
Satın Al
Hizmet Talep Formu
Hizmet Talep Formu